Spadki

Nabycie spadku można przeprowadzić w dwojaki sposób, za pośrednictwem Sądu lub przed Notariuszem.

Jeśli od otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy spadkobiercy mogą złożyć deklarację o sposobie dziedziczenia wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić spadek.

Dziedziczenie odbywa się ustawowo lub na podstawie testamentu. Z każdą formą dziedziczenia wiążą się odrębne sposoby postępowania.

W ramach zlecenia zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie postępowania spadkowego w tym negocjacje z pozostałymi spadkobiercami.

Na początku współpracy badamy stan sprawy i określamy założenia zlecenia najbardziej korzystne dla naszego klienta. Określamy koszty postępowania i formę rozliczenia honorarium np. po spieniężeniu majątku. W naszej pracy zawsze dążymy do polubownego rozwiązania sporu doprowadzając do wypracowania satysfakcjonującego porozumienia i ugodowego zakończenia sprawy.

APU.Pomoc

Krzysztof G. Kawałowski

NIP: 951 177 07 78

REGON: 015491489