Rozwody

Rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez Sąd. Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 56. § 1. "Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód."

Rozwód jest niedopuszczalny:
"... jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków...
... jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego...
... jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia."

W orzeczeniu rozwodu: "...sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.
... Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy."

Kancelaria świadczy poza pomocą prawną, pomoc psychologiczną i detektywistyczną.

W ramach współpracy przejmujemy wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem postępowania, w tym rozmowy i negocjacje z drugą Stroną, dążąc do szybkiego i najmniej obciążającego rozwiązania sporu.

APU.Pomoc

Krzysztof G. Kawałowski

NIP: 951 177 07 78

REGON: 015491489