Porady

Odszkodowanie a trwały uszczerbek na zdrowiu

Do napisania posta skłoniła mnie prośba klientki, która dochodzi roszczeń za wypadek komunikacyjny.

"Witam!

Poszukuję informacji na następujący temat. W wypadku komunikacyjnym doznałam kompresyjnego złamania trzonu L1 z przemieszczeniem odłamanego fragmentu kości do kanału kręgowego, wypadnięcia dysku L4-L5, złamania 6-ciu żeber i prawej ręki. Do tej pory przeszłam 3 operacje kręgosłupa /2 dyskopatie i 1 stabilizacja/, niedługo idę na kolejną stabilizację. Zakład ubezpieczeń orzekł 34,5% utraty zdrowia. Moje odwołanie tego nie zmieniło.

Moje pytanie, czy po kolejnej operacji ten procent ulegnie zmianie?"

Okazuje się, że poszkodowani często utożsamiają trwały procentowy uszczerbek na zdrowiu z ewentualnym świadczeniem odszkodowawczym.

To nie do końca jest prawidłowy sposób myślenia. Bo wyliczenie należnego odszkodowania z tytułu NNW to czysta matematyka, tak wyliczenie należnych pieniędzy za zadośćuczynienie to sprawa uznaniowa i skomplikowana, w której uszczerbek na zdrowiu stanowi tylko jeden z wielu elementów.

Jak jeszcze myślenie o trwałym procentowym uszczerbku na zdrowiu jako istotnym elemencie należnego świadczenia w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych takich jak NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie najczęściej zawierane przy okazji ubezpieczenia OC pojazdu) ma to swoje pełne uzasadnienie, tak w przypadku dochodzenia świadczeń z tytułu zadośćuczynienia już nie.

W przedmiotowej sprawie w pierwszej kolejności należy ustalić z jakiego tytułu poszkodowana dochodzi świadczeń od zakładu ubezpieczeń. Czy z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, potocznie nazywanym OC pojazdu lub po prostu OC, czy z umowy dobrowolnej takiej jak ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, potocznie nazywanym NNW. Ma to fundamentalne znaczenie przy określaniu procentowego uszczerbku na zdrowiu i jego wpływu na przyznane świadczenie.

Dlaczego tak się dzieje? Otóż, przy ubezpieczeniu NNW, świadczenie przyznawane jest w sposób matematyczny, to znaczy trwały procentowy mnoży się przez sumę ubezpieczenia określoną w polisie i wychodzi kwota świadczenia. W tym przypadku, przy założeniu, że suma ubezpieczenia wynosi 10.000 pln x 34,5% uszczerbku = 3,450 pln należne świadczenie.

Zupełnie inaczej ma się sprawa przy dochodzeniu roszczeń z tytułu zadośćuczynienia z OC. Jeśli roszczenie dochodzone jest z OC procentowy uszczerbek na zdrowiu ma znaczenie poboczne wręcz drugorzędne. Przynajmniej w teorii!

W zakresie zadośćuczynienia i roszczeń z tytułu OC liczy się szereg innych czynników takich jak cierpienie przez jakie przeszła poszkodowana, stres, dyskomfort, ból, niedogodności, wiek, wykształcenie, prognozy na wylecenie, konsekwencje urazu na przyszłość, ilość zabiegów i operacji, rozległość urazów, (ponoć stopień zamożności i przynależność polityczna też ma znaczenie choć to mocno dyskusyjna teoria :D ) itd. itd. itd. natomiast procentowy trwały uszczerbek na zdrowiu traktowany jest posiłkowo.

W zakresie posiłkowego traktowania uszczerbku na zdrowiu przy rozpatrywaniu spraw o zadośćuczynienie wielokrotnie już wypowiadały się Sądy, i judykatura w tym zakresie jest jednoznaczna. Dlatego według mojego doświadczenia wysokość należnego świadczenia w rozpatrywanym przypadku może jest najbardziej realna na poziomie od 70.000 pln do 120.000 pln.

Poza wysokością ewentualnych należnych świadczeń to co powyżej napisałem to jedynie teoria. W praktyce uszczerbek na zdrowiu nie jest tylko elementem posiłkowym i często jest wręcz podstawą przyznanego świadczenia i podstawą do wypłaty!

Żaden zakład ubezpieczeń ani Sąd się do takiego matematycznego przyznawania zadośćuczynienia nie przyzna a tym bardziej nie napisze, ale w praktyce trwały procentowy uszczerbek na zdrowiu przemnaża się przez kwotę i wychodzi należne świadczenie. Za jeden procent trwałego uszczerbku na zdrowiu płaci się od 500-3.000 pln choć osobiście miałem przypadki, gdzie za jeden procent zasądzane były kwoty 6,500 pln! Ale to były wyjątkowe przypadki.

Odpowiadając dalej pytanie w casusie: czy kolejna operacja coś zmieni? Według mojej oceny powinna coś zmienić, gdyż każdy kolejny zabieg jest wykonywany po to, żeby przybliżać poszkodowaną/pacjentkę do poprawy aktualnego stanu zdrowia. Jednak należy zauważyć, że każdy zabieg to również dodatkowe cierpienie, stres, koszty i często blizny, co w efekcie zwiększa należne świadczenie z OC, ale z NNW już nie.

Odpowiadając dalej na pytanie poszkodowanej, czy zabieg będzie miał wpływ na określony już trwały uszczerbek na zdrowiu? Tego nie wie nikt. Dlaczego? A no dlatego, że uszczerbek na zdrowiu może się zmniejszyć, ale też może się zwiększyć. W rozpatrywanym przypadku zabieg na kręgosłupie wpłynie zapewne na zakres ruchomości kręgosłupa. W wyniku zabiegu zakres ruchomości kręgosłupa poszkodowanej może zostać zmniejszony w celu zniwelowania np. dolegliwości bólowych i wtedy uszczerbek na zdrowiu się zwiększy, albo w wyniku zabiegu ruchomość kręgów zostanie usprawniona i wtedy uszczerbek zostanie zmniejszony. Należ wiedzieć, że badanie uszczerbku na zdrowiu ogranicza się zazwyczaj do badania organoleptycznego tj. badania funkcjonalności i ruchomości narządów ruchu. Jako dodatek traktuje się karty choroby, zdjęcia rtg, usg itp. Tu oczywiście lekarze orzecznicy podniosą larum, że badają wnikliwie, analizują dokumenty, robią wywiad z pacjentem – powiem tak, bla bla bla…. . Badania często trwają 5 minut, i ograniczają się przy kręgosłupie do pytań imię, nazwisko, zrób skłon…. Dobra... Następny. No ale w rozpatrywanym przypadku to by było 10 minut bo uraz wielonarządowy :D

Na koniec należy podkreślić, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszkodowana mogła dochodzić roszczeń z obu tytułów tj. NNW i OC, jeśli pojazd, który się poruszała poszkodowana posiadał polisę NNW. Powiem więcej, jeśli poszkodowana miała wykupione dodatkowe polisy np. NNW w życiu prywatnym również może dochodzić z tego tytułu roszczeń.

O dochodzeniu świadczeń za ten sam uraz z wielu źródeł będę pisał przy innej okazji.

APU.Pomoc

Krzysztof G. Kawałowski

NIP: 951 177 07 78

REGON: 015491489